โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจร กับ กลุ่ม ปตท.” ประจำปี 2560

รุ่นที่ 92 จัดอบรมในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2561 ถึง 19 เม.ย. 2561

    หมายเหตุ :
  1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : Piyaporn19.ff@gmail.com หรือ โทร. 0 2537 1655
  2. ให้สิทธิสำหรับผู้สมัคร 100 ท่านแรกเท่านั้น
  3. ผู้สมัครขอรับใบรอนุญาตต้องไม่เคยได้รับใบขับขี่รถยนต์มาก่อน
  4. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมได้ที่เบอร์ 0 2537 1655
  5. เอกสารที่ต้องนำมาในวันอบรมได้แก่ บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันเข้ารับการอบรมฯ)